Kadra nauczycielska

KADRA NAUCZYCIELSKA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOZDRZCU

 

Imię
i nazwisko
Stopień awansu       Nauczane przedmioty   Dodatkowe informacje
Duplaga Agnieszka Dyplomowany Język angielski Wychowawca klasy 6 SP
Sękowska Maria Dyplomowany Matematyka  
Glina Renata Dyplomowany Geografia  
Jarema Marta Mianowany Język angielski Wychowawca kl. III Gimazjum
Sobkowicz Monika

Mianowany

Muzyka

 

Żugaj Sylwia Mianowany

 Przedszkole

 
Skubisz Elżbieta Dyplomowany Język polski  
Karnas Barbara Dyplomowany Przyroda, biologia Wychowawca klasy II Gimnazjum
Hławko Barbara   Religia  
Majda Grzegorz Dyplomowany

Historia, wiedza o społeczeństwie,

wychowanie do życia w rodzinie,

edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowawca klasy 4 SP
Maszczak Dorota Dyplomowany Wychowanie fizyczne Wychowawca klasy 5 SP
Ks Marszałek Janusz  Mianowany

Religia

 
Owsiana Jolanta Dyplomowany Przedszkole Wychowawca klasy 0 SP
Potoczny Marek Mianowany Informatyka, matematyka, zajęcia techniczne  
Pyś Rafał Dyplomowany Wychowanie fizyczne  
Rachwalska Edyta Dyplomowany Fizyka, chemia  
Sawczak Agnieszka Dyplomowany

Nauczanie zintegrowaniem, plastyka, 

zajęcia artystyczne

Wychowawca klasy 3 SP

Skiba Grażyna Dyplomowany Nauczanie zintegrowane Wychowawca klasy 2 SP
Skubisz Bogumiła Dyplomowany Język niemiecki Wychowawca klasy 7 SP
Skubisz Urszula Dyplomowany Język polski  
Toczek Teresa Dyplomowany Informatyka, przyroda Dyrektor szkoły
Turek Grażyna Dyplomowany Nauczanie zintegrowane Wychowawca klasy 1 SP