Kadra nauczycielska

KADRA NAUCZYCIELSKA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOZDRZCU

 

Imię
i nazwisko
Stopień awansu       Nauczane przedmioty   Dodatkowe informacje
Duplaga Agnieszka Dyplomowany Język angielski Wychowawca klasy 7 SP
Sękowska Maria Dyplomowany Matematyka  
Ks.Wójcik Andrzej Mianowany Religia  
Jarema Marta Dyplomowany Język angielski  
Sobkowicz Monika

Mianowany

Muzyka

 

Żugaj Sylwia Mianowany

Przedszkole

 
Skubisz Elżbieta Dyplomowany Język polski  
Karnas Barbara Dyplomowany Przyroda, biologia, zajęcia techniczne Wychowawca klasy III Gimnazjum
       
Majda Grzegorz Dyplomowany

Historia, wiedza o społeczeństwie,

wychowanie do życia w rodzinie,

edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowawca klasy 5 SP
Maszczak Dorota Dyplomowany Wychowanie fizyczne Wychowawca klasy 6 SP
Ks Marszałek Janusz  Mianowany

Religia

 
Owsiana Jolanta Dyplomowany Przedszkole Wychowawca klasy 0 SP
Potoczny Marek Mianowany Informatyka, matematyka  
Pyś Rafał Dyplomowany Wychowanie fizyczne  
Rachwalska Edyta Dyplomowany Fizyka, chemia  
Sawczak Agnieszka Dyplomowany

Nauczanie zintegrowaniem, plastyka, 

zajęcia artystyczne

Wychowawca klasy 1 SP

Skiba Grażyna Dyplomowany Nauczanie zintegrowane Wychowawca klasy 3 SP
Skubisz Bogumiła Dyplomowany Język niemiecki Wychowawca klasy 8 SP
Skubisz Urszula Dyplomowany Język polski Wychowawca klasy 4 SP
Toczek Teresa Dyplomowany Geografia Dyrektor szkoły
Turek Grażyna Dyplomowany Nauczanie zintegrowane Wychowawca klasy 2 SP