O szkole

Pierwsze wzmianki o szkole parafialnej w Nozdrzcu pochodzą z kroniki szkoły,
gdzie zapisano pod datą 22 czerwca 1860 roku, że: "za wpływów Wielmożnego
Księdza Plebana Władysława Dimmla, natenczas byłegow Nozdrzcu i nakazu  C.K. Urzędu powiatowego w Dubiecku gminy Nozdrzeci Wara wprowadzenie szkoły parafialnej postanowiły, a Wysokie C.K. Namiestnictwo dekretem z dnia 22 czerwca 1860 roku istnienie szkoły parafialnej w Nozdrzcu zatwierdziło". Dalej czytamy, iż Ludwik Skrzyński ówczesny właściciel dóbr Nozdrzca z gruntu dworskiego oddał jeden morg pola ornego a z lasów Nozdrzeckich bezpłatnie wydać kazał "materyał składający się z miękkiego drzewa" do wybudowania budynku szkolnego, "który to budynek na podmurowanym kamieniu stoi frontem do wschodu obrócony, gontym pokryty  jest, z kominem na dach wyprowadzonym jest w dobrym stanie."

W budynku miały być dwa pomieszczenia dla uczącej się młodzieży i pomieszkanie dla nauczyciela, kuchnia i spiżarka. Do utrzymywania szkoły zobowiązane były Nozdrzec i Wara; płacić rocznie z kasy gminnej Nozdrzeckiej za udzielanie nauki, zorganizować sprzęty szkolne .

Pierwszym nauczycielem był Jan Ziółkowski a po nim uczył od roku 1868 Józef Bober. Kolejne wzmianki informują, że przed wojną szkoła mieściła się w budynku S.S. Dominikanek w wynajętych 2 salach. Uczyły siostry i jeden nauczyciel stanie utryzmywać, zapewniać opał. Nauczycielowi zobowiązał się dopłacać "polepszenia dotacji" Ludwik Skrzyński. świecki Nowak Michał. Od dnia 1września 1939 roku do 12 listopada 1939 r. była przerwa w nauce. Siostry Dominikanki uczyły do 1 kwietnia 1940 roku, kiedy to zostały zastąpione przez przydzielonych zarządzeniem Inspektora Szkolnictwa w Sanoku nauczycieli. Byli to Smerdówna Janina, która została kierownikiem szkoły, Szekowa Helena, Kijowski Bronisław. Kiedy w czasie wojny 1940/41 wojsko zajęło szkołę na kwatery, nauka odbywała się w domu gromadzkim w jednej sali a później wynajęto jedną izbę szkolną u p.Kijowskiego (kowala). Od początku roku szkolnego 1941 po zwolnieniu klas przez wojsko nauka znów odbywała się w budynku s. Dominikanek.Była to szkoła sześcioklasowa.

 

 

1 października 1943 roku nastąpiła chwilowa reorganizacja szkolnictwa polskiego na szkołę 3-klasową. Przez lato roku 1944 szkoła była zajęta na szpital wojskowy Czerwonej Armii. Kolejnymi kierownikami w szkole byli Chmura Helena, Brzęk Ferdynand. 6 lutego 1945 roku otwarto w szkole kurs wieczorowy dla młodzieży dorosłej z programem pełnej klasy VII. Doszło następnie do przeorganizowania stopnia organizacji szkoły z sześcioklasowej na siedmioklasową szkołę powszechną. Staraniem grona nauczycielskiego urządzono w miejscowym budynku dworskim trzecią salę szkolną, w której zaczęto uczyć od dnia 1 kwietnia 1945r. Z początkiem roku szkolnego 1945/46 szkoła w Nozdrzcu została znów podniesiona organizacyjnie do wyższego stopnia pełnej siedmioklasowej szkoły zbiorczej, gdzie do klas VI i VII uczęszczali uczniowie z sąsiednich wsi: Wary, Siedlisk i Hłudna.

 

Wyremontowano i wybielono kolejne klasy szkolne w budynku dworskim, którego połowę oddała Powiatowa Rada Narodowa tut. szkole w używalność dzierżawną. Nauka odbywała się w sześciu klasach. Kiedy w październiku spłonęło 5 polskich wsi za Sanem, do szkoły w Nozdrzcu doszły dzieci z Dylągowej i Dabrówki. 1 września 1945 roku kierownikiem szkoły został Bronisław Kijowski. Przez kolejne lata remontowano pozostałe sale i zamieniano na klasy. W budynku dworskim przekształconym na szkołę nauczano do 1994 roku. 1 września 1994 roku oddano w Nozdrzcu do użytku nowo wybudowaną szkołę: nowoczesną i w pełni wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Jakie były etapy powstawania nowej szkoły? Otóż 4 lipca 1982 roku na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego powołany został 9-cioosobowy Komitet Budowy Szkoły. Sprawa budowy szkoły w Nozdrzcu omawiana była także na zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Nozdrzec. Dyskutowano sprawy wykupu działek pod budowę szkoły jak również problem środków finansowych niezbędnych przy takim przedsięwzięciu. Mieszkańcy deklarowali pomoc przy wielu pracach ziemnych i przygotowawczych, jak karczowanie drzew, czy rozbiórka starych zabudowań. Oprócz tego mieszkańcy Nozdrzca opodatkowali się i wpłacali odpowiednie kwoty na zakup działki. Działanie te wspierane były wpłatami różnych przedsiębiorstw. W finale zakupiony został teren po budowę nowej szkoły.

 

Pierwsze prace ruszyły w maju 1992 roku i trwały do czerwca 1994 roku.1 września 1994r. uczniowie rozpoczęli naukę wnowej pięknej szkole, w jasnych, przestronnych i świetnie wyposażonych klasach. Było to wydarzenie  wielkie od lat oczekiwane przez całą społeczność nozdrzecką. W niedługim czasie ruszyła budowa sali gimnastycznej, którą do użytku oddano 14 lutego 1997 roku. Było to spełnieniem marzeń dzieci i nauczycieli. Baza szkoły w Nozdrzcu stała się w tym momencie najnowocześniejszą w gminie. Dyrektorem szkoły w Nozdrzcu podczas budowy nowej szkoły i sali gimnastycznej był Jan Sochacki. To za jego dyrektorowania zmienił się wizerunek szkoły nozdrzeckiej ze starej, zniszczonej w nowoczesną i dobrze wyposażoną.

 

 

Na przestrzeni lat kolejnymi kierownikami/dyrektorami szkoły w Nozdrzcu byli:

 

Od 1945 r. do 1952 r. Bronisław Kijowski
Od 1952 r. do 1954 r. Mieczysław Krasnopolski
Od 1954 r. do 1959 r. Pękala Stanisława
Od 1959 r. do 1961 r. Florian Bała

Od 1961 r. do 1973 r. Józef Wywrot -później był zastępcą dyr. do roku 1978
Od 1973 r. do 1978 r. Zbigniew Obłój
Od 1978 r. do 1982 r. Zygmunt Potoczny

Od 1982 r. do 1983 r. mgr Henryk Krupa

Od 1984 r. do 2000 r. mgr Jan Sochacki
Od 2000 r. do obecnie mgr Teresa Toczek