BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2018

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi naszych uczniów odwiedziła przedstawicielka Policji. Głównym celem spotkania było uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo wynikające z niewłaściwego zachowania podczas zabaw zimowych.

W oparciu o prezentację multimedialną pani Policjantka przestrzegaładzieci i młodzież przed zabawami w miejscach niedozwolonych, w których może dojść do wypadku.W sposób szczególny przestrzegała dzieci przed wchodzeniem na lód na zbiorniki wodne. Omówiła również zasady zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców oraz przestrzegałaprzed rozmowami z osobami nieznajomymi.Prowadząca uczulała także dzieci na właściwy dobór miejsca na zjeżdżanie sankami, by nigdy takim miejscem nie była jezdnia. Uczniowie zostali zapoznani z przepisami dotyczącymi organizowania kuligów.
Najmłodsi brali aktywny udział w prowadzonymspotkaniu: odpowiadali na pytania, rozwiązywali zagadki oraz oceniali postępowanie bohatera opowiadania.
Na zakończenie pani aspirant życzyła wszystkim uczniom radosnego a przede wszystkim, bezpiecznego wypoczynku w trakcie ferii zimowych.

                                                                     Agnieszka Sawczak