RADOSNE ŚWIĘTA – TWÓRCZE ŚWIĘTA

11 stycznia 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowieodbyła się uroczysta gala XKonkursu Bożonarodzeniowego„Radosne święta – twórcze święta”, który w tym roku jako hasło miał słowa ks. Franciszka Błotnickiego: „Dla was i rodzin, ojczyźnie /i światu Rozkwita dzisiaj najcudniejszy z kwiatów – Miłość, co z nieba do ludzi przychodzi: Chrystus się rodzi.”

Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej młodzieży, konfrontacja osiągnięć młodzieży uzdolnionej oraz aktywizacja środowisk szkolnych.

           W kategorii plastycznej wyróżnienie zdobyłaWERONIKA ZAWADZKA, uczennica klasy III gimnazjum.

           SERDECZNIE GRATULUJEMY!